BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN

CHI TIẾT PHỤ KIỆN ĐƠN GIÁ PHỤ KIỆN (VND/Bộ)
DÒNG TIÊU CHUẨN DÒNG TRUNG CẤP DÒNG CAO CẤP (ROTO)
DRAHO KINLONG PRIMA HMA
CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY
Option 1 (Cửa phòng, cửa vệ sinh): 3 bản lề + 1 bộ khóa đơn điểm
Option 2 (Cửa chính): 3 bản lề + 1 bộ khóa đa điểm lẫy gà
Option 2 (Cửa chính): 4 bản lề + 1 bộ khóa đa điểm lẫy gà
CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY
Option 1: 6 bản lề + 1 bộ khóa đơn điểm + 2 chốt cánh phụ
Option 2: 6 bản lề + 1 bộ khóa đa điểm lẫy gà + 2 chốt cánh phụ
Option 3: 8 bản lề + 1 bộ khóa đa điểm lẫy gà + 2 chốt cánh phụ
CỬA ĐI 4 CÁNH MỞ XẾP TRƯỢT
Option 1: Bộ xếp trượt 4 cánh + khóa đa điểm lẫy gà  
Option 2: Bộ xếp trượt 5 cánh + khóa đa điểm lẫy gà  
Option 3: Bộ xếp trượt 6 cánh + khóa đa điểm lẫy gà    
CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ TRƯỢT
Option 1: 4 bánh xe đôi + 2 bộ chốt âm cánh phụ  
Option 2: 4 bánh xe đôi + 1 bộ tay nắm chốt đa điểm + 1 bộ chốt âm  
Option 3: 4 bánh xe đôi + 1 bộ khóa đa điểm + 1 bộ chốt âm    
CỬA ĐI 4 CÁNH MỞ TRƯỢT 
Option 1: 8 bánh xe đôi + 1 bộ tay nắm chốt đa điểm + 2 bộ chốt âm cánh phụ  
Option 2: 8 bánh xe đôi + 1 bộ khóa đa điểm + 2 bộ tay nắm chốt đa điểm  
CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ TRƯỢT
Option 1: 4 bánh xe đơn + 1 khóa bán nguyệt  
Option 2: 4 bánh xe đơn + 2 bộ chốt âm cánh phụ  
Option 3: 4 bánh xe đơn + 1 bộ tay nắm chốt đa điểm + 1 bộ chốt âm cánh phụ  
CỬA SỔ 4 CÁNH MỞ TRƯỢT
Option 1: 8 bánh xe đơn + 2 khóa bán nguyệt  
Option 2: 8 bánh xe đơn + 1 bộ tay nắm chốt đa điểm + 1 bộ chốt âm cánh phụ  
CỬA SỔ 1 CÁNH MỞ QUAY
Option 1: 2 bản lề chữ A + 1 tay cài đơn điểm  
Option 2: 2 bản lề chữ A + 1 bộ tay nắm chốt đa điểm  
CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ HẤT
Option 1: 2 bản lề chữ A + 1 tay cài đơn điểm + 2 thanh chống gió  
Option 2: 2 bản lề chữ A + 1 bộ tay nắm chốt đa điểm + 2 thanh chống gió